Одличен начин на рекламирање на Вашата деловност.
Вашиот бренд аплициран преку целиот Автобус
крвотокот на градот секаде впечатлив.
Целосно аплицирање на Автобусот со адекватна PVC прозорска фолија и
полимерна фолија за каросерија.

Брендирање Автобуси

Понуда за Брендирање на Возила

 

Можеби и ова ќе ви се допадне...…