НАПОМЕНА: Плаќање  на прозиводи кои сакате да ги нарачате од нашата веб страна се врши преку уплатница на нашата трансaкциска сметка.

Како да нарачам производи ?

1. Првин избирате  производи кои сакате да ги нарачате.

2. За да ги потврдиме нарачките потребно е да не контактирате на нашата е-маил адреса  artprintstudio@gmail.com или на телефонскиот број +389 2 30 63 194. Исто така може да не контактирате и преку четот кој е активен во целтото работно време на компанијата!

3. Уплаќате на нашата трансакциска сметка онлајн или директно во било која банка.

 

УПЛАТНИЦА

art-print-uplatnica