• ПВЦ  налепници
  • Со штанц и правоаголна форма
  • Со златни/сребрени фолии и холоргами