Арт Принт Студио е формирана 2004 година. Нашата компанија ви нуди голем избор на визит карти, постери, брошури, меморандуми, и останати производи кои можете да ги видите на официјалната страна и истите  можете  сами да ги дизајнирате.

Исто така веќе сме 15 год. на македонскиот пазар и сме меѓу првите печатарски услуги во нашата територија. Нашите задоволни клиенти можат да го потврдат нашиот професионализам и услуга. Работиме успешно 16 год. на македонскиот пазар и во Европа и имаме преку 5,000 клиенти кои се задоволни од нашата работа и квалитет.

 

Политика за квалитет

Целосно сме посветени на политиката за квалитет во секој сегмент од нашето работење. Сите активности ги извршуваме согласно процедурите за врвен квалитет за да постигнеме крајни резултати со коишто ќе ги исполниме барањата и очекувањата на нашите клиенти.

Арт Принт Студио е посветен на континуирано подобрување на перформансите за квалитет. Со воспоставување на првиот контакт со клиентот, сé до дизајнот, печатењето, доработката на материјалот и неговата испорака, Арт Принт Студио обезбедува високо квалитетен производ кој е внимателно проверен и проследен.